OGŁOSZENIE O AUKCJI

OGŁOSZENIE O AUKCJI

dotyczące sprzedaży działek nr 282 i 283 o łącznej powierzchni 6,2540 ha położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej i Towarowej

 

Aukcja odbędzie się w dniu  15.11.2021 r. godz. 10.00 w budynku Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. położonym przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Szczegóły:

https://www.jsk.pl/przetargi/nie-objete-ustawa-prawo-zamowien-publicznych/przetarg/sprzedaz-dzialek-nr-282-i-283-o-lacznej-powierzchni-62540-ha-polozonych-w-jastrzebiu-zdroju-przy-ul-moszczenickiej-i-towarowej