Zarządzenia i Regulaminy

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Cennik opłat za usługi wykonywane przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. na rzecz innych podmiotów

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.

Nr rachunku bankowego na który należy regulować należności wynikające z powyższych Zarządzeń

PKO BP  27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 

Nr rachunku bankowego tylko do wpłat z tytułu wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, kaucji.

PKO BP    12 1020 1026 0000 1502 0480 8566