Rada nadzorcza

Jan Sas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Trzoński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kinasiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Sławik
Członek Rady Nadzorczej