Rada nadzorcza

Jan Sas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Paprotny
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tadeusz Sławik
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Wieprzkowicz
Członek Rady Nadzorczej