Rada nadzorcza

Jan Sas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Sławik
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kinasiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Paprotny
Członek Rady Nadzorczej