Rachunek Bankowy

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Rachunek bankowy tylko do wpłat z tytułu wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, kaucji.

 

PKO BP     12 1020 1026 0000 1502 0480 8566