O JSK

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. powstała 1 kwietnia 1998 r. na podstawie uchwały nr 29/II/98 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A. ) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. jest właścicielem przekazanych aportem przez JSW S.A. budynków, budowli i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz gruntów, na których te obiekty są zlokalizowane. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest posiadaczem całości udziałów Spółki w ilości 310 163 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 24.03.2023 r. wynosi 155 081 500 zł 

Podstawa prawna:

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330, ul. Górnicza 1. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/14674/07/769 Do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. została wpisana w dniu 05.06.2001 r. pod nr KRS 0000017437. Regon: 273848477, NIP: 633-196-04-12

Podstawą prawną funkcjonowania spółki są:

  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami),
  • akt notarialny z dnia 06 lutego 1998 r. nr repetytorium A 698/98 wraz z aktualizacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców