Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Sprzedaż działek nr 282 i 283 o łącznej powierzchni 6,2540 ha położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej i Towarowej

|   Nie objęte PZP

OGŁOSZENIE O AUKCJI

dotyczące sprzedaży działek nr 282 i 283 o łącznej powierzchni 6,2540 ha położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej i Towarowej

 

I.  Podstawa przeprowadzenia aukcji:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.  zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 186/VII/20 z dnia 14.05.2020 r. (dalej Regulamin).                                           

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/ w zakładce Przetargi/Regulamin.

II.  Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się w dniu  28.01.2022 r. godz. 10.00 w budynku Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. położonym przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

III.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem aukcji:

Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia aukcji do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji. Zainteresowani udziałem  w aukcji mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości.

IV.  Rodzaj i liczba sprzedawanych składników aktywów trwałych:

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch działek ewidencyjnych o nr 282 i 283 zajmujących łącznie 6,2540 ha, dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr GL1J/00047397/0. Zamawiający przewidział przeprowadzenie dwóch oddzielnych licytacji dotyczących zbycia każdej z działek z osobna.

 

Pozostałe informacje w pliku .pdf