Zarząd

Prezes Zarządu

Tadeusz Sławik

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Mieniem

Przemysław Granieczny

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Przemysław Granieczny