Zarząd

Prezes Zarządu

Tadeusz Sławik

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Mieniem

Przemysław Granieczny

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Janina Szymańska