25 lat JSK

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Zarys historyczny

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. (JSK) powstała 1 kwietnia 1998 r., na podstawie uchwały nr 29/II/98 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Celem utworzenia Spółki było przejęcie wszystkich zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz przewozami kolejowymi realizowanymi na rzecz poszczególnych Zakładów JSW S.A. Warunkiem zaistnienia Spółki miała być opłacalność podjętego przedsięwzięcia dla JSW S.A., jak  i  przewidywana rentowność działalności. JSK Sp. z o.o. stała się jedynym gospodarzem reprezentującym właściciela Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., dla kompleksowego zarządzania infrastrukturą kolejową i usługami związanymi  z przewozami na rzecz Zakładów JSW S.A. dla osiągnięcia optymalnego wyniku kosztowego. Spółka jest istotnym elementem Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - największego producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej. JSK jest właścicielem gruntów, budynków, obiektów i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego, które otrzymała aportem od JSW. Nasza infrastruktura kolejowa liczy ponad 170 km torów, 343 rozjazdów, do których należy doliczyć 46 przejazdów kolejowych oraz 24 posterunki ruchu.

JSK jako pełnoprawny Zarządca Kolei, prowadzi działalność w zakresie:

  • udostępniania linii kolejowych licencjonowanym przewoźnikom kolejowym;
  • utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • planowania ruchu;
  • zarządzania i sterowania ruchem kolejowym;
  • wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz prowadzenie nadzoru i wykonawstwa robót gwarantującym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w tym usług związanych z usuwaniem skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej.                                

 JSK spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa ruchu w transporcie kolejowym, czego dowodem jest aktualna Autoryzacja Bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

JSK od 25 lat skutecznie realizuje strategię, której najważniejszym elementem jest kapitał ludzki. Przez wszystkie te lata spółka miała wyjątkowe szczęście do osób kreatywnych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań oraz otwartych na zmiany. Dynamikę rozwoju spółki, doskonale ilustrują dane kadrowe. Pierwszy rok działalności JSK rozpoczynała z zespołem liczącym zaledwie kilkunastu pracowników. Dziś to firma, która daje zatrudnienie ponad 260 osobom. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi udało się zbudować i rozwinąć przedsiębiorstwo prężnie działające w sektorze kolejowym.

Trudności rynku pracy, jakie wiążą się z pozyskaniem wykfalifikowanych pracowników nie omijają też JSK. Staramy się aktywnie rozwiązywać te problemy, współpracując ze szkołami zawodowymi i Politechniką Śląską. Dobrym przykładem jest współpraca z Zespołem Szkół Techniczno – Branżowych w Jastrzębiu – Zdroju, w której powstała klasa o profilu kolejowym. Wymiar akademicki ma  porozumienie o współpracy w ramach działalności Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego celem jest przygotowanie kadry inżynierskiej dla spółki, oraz jej rozwój zawodowy.

Od chwili powołania, Jastrzębska Spółka Kolejowa dokłada wszelkich starań by kreować, rozwijać i wdrażać innowacyjne projekty, których celem jest nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego. Największym jest rozbudowa systemu sterowania ruchem kolejowym. Jego wdrożenie pozwoliło na zoptymalizowanie kosztów, poprawę bezpieczeństwa ruchu  kolejowego oraz niezawodność urządzeń.

Inicjatywy związane z rozwojem technicznym obejmują też projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających pracę zarządcy infrastruktury kolejowej. W jego skład wchodzi cyfrowy system  wspomagania działalności operacyjnej. Służy on do ewidencjonowania wykonanej pracy eksploatacyjnej i sprawnego rozliczania przewoźników.

Innowacyjne programy rozwojowe, łączymy z inicjatywami edukacyjnymi, zapraszając do współpracy szkoły techniczne. Przykładem są dwa projekty realizowane z Zespołem Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Polegają one na opracowaniu aplikacji do analizy danych diagnostycznych systemów sterowania ruchem kolejowym  oraz narzędzia do pomiarów prądów systemowych czujnika koła RSR180.  W ten sposób , elementy edukacji z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, łączymy płynnie z rozwijaniem potencjału twórczego uczniów. Nie bez sukcesów, bo dwa już zrealizowane projekty, zdobyły szereg wyróżnień i nagród na całym świecie. Projekt SRS czyli Safe Rail System, zdobył m.in. tytuł najlepszego wynalazku Europy podczas Międzynarodowego Konkursu Wynalazków i Innowacji jaki odbył się w Kanadzie w 2017 roku. Do długiej listy nagród drugiego projektu – SEP, czyli systemu ewidencji przekaźników, można zaliczyć złoty medal na Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków Doliny Krzemowej w Californii 2019.

Na kompleksowy obraz działań JSK składają się też  szkolenia dla pracowników służb kolejowych oraz kursy i egzaminy kontrolne i specjalistyczne, prowadzone przez własną Komisję Egzaminacyjną powołaną w spółce przez Urząd Transportu Kolejowego.

Pracownicy JSK, zarówno byli jak i obecni z dumą mogą przyglądać się liczącej już ćwierć wieku historii spółki. Dowodem są liczne nagrody, którymi spółka była wielokrotnie nagradzana.