Kariera

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSWEdysk25 lat JSK

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Organów Korporacyjnych

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Wymiar etatu: 1/1

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie dokumentów, projektów uchwał, projektów aktów normatywnych, regulaminów.
 2. Weryfikacja kompletności wniosków kierowanych na posiedzenia Organów Korporacyjnych.
 3. Obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym i Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Wypełnianie obowiązków informacyjnych w Grupie Kapitałowej (Relacje giełdowe).
 6. Prowadzenie spraw związanych z Compliance.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunkowe: Administracja lub wykształcenie średnie ekonomiczne oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe.
 2. Praktyczna znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.
 3. Bardzo dobra obsługa komputera pakiet MS Office.
 4. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 5. Samodzielność, odporność na stres.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne.
 7. Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Praca w stabilnej, rozwijającej się firmie.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego.
 4. Benefity pozapłacowe (karty multisport, karty podarunkowe przedpłacone),
 5. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Wysyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki  w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Górniczej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jastrzębska Spółka Kolejowa  Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowiska:

 1. Dyżurny ruchu kolejowego

 2. Nastawniczy

 3. Zwrotniczy

 4. Dróżnik przejazdowy

 5. Robotnik (w Sekcji Inżynierii i Prowadzenia Ruchu)

 6. Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym

 7. Robotnik w Sekcji Automatyki

 8. Robotnik (w Sekcji Nawierzchni i Podtorza)

Wymagania:

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 • Poświadczone uprawnienia na proponowane stanowisko
 • Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę,
 • CV
 • List motywacyjny

Wysyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Górniczej 1 w godz. 8.00- 14.00 lub przesłać drogą elektroniczną, na adres: [email protected] (w temacie wiadomości - Rekrutacja)

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podań oraz prawo zakończenia rekrutacji bez wyboru oferty.

Tel. do kontaktu w godz. 8.00 do 14.00: :

- 530 945 499 lub 667 895 700 dla poz. 1 - 5; 

- 508 328 484 dla poz. 6 - 8 
 


 1. Kto jest administratorem danych osobowych?          
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Górniczej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017437 (dalej jako: „Spółka”).
 2. W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?      
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. 
 3. Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych?   
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
 4. Komu będą przekazywane dane osobowe?
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług .
 5. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?       
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.
  W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
 6. Jakie uprawnienia ma osoba, której dane dotyczą?
  Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 8. Czy wzięcie udziału w  procesie rekrutacji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.

  Przetwarzanie innych danych, niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymienione powyżej, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody: 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437

  Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji i uniemożliwią nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437
   
 9. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?      
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.