Projekty i ekspertyzy

W zakresie specjalności "Linie , węzły i stacje kolejowe" oraz "Mosty" oferujemy:

Ekspertyzy i oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej i drogowej,

Przykład:

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Górka nad drogą krajową nr 81 w Pawłowicach.

Wiadukt kolejowy w km 23,447 linii PKP Nr 159 Orzesze - Wodzisław szlak Warszowice - Studzionka.