Ogłoszenia o wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych

RADA NADZORCZA

Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Górniczej 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

działając na podstawie § 14 ust. 6-13 Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

- Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji  

- Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji

- Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Mieniem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji

 

Szczegóły oraz pliki związane z ogłoszeniem znajdują się na stronach:

https://www.jsk.pl/kariera

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenia-jastrzebskiej-spolki-kolejowej-sa-o-wszczeciu-postepowan-na-stanowiska-w-zarzadzie