Kolejna inicjatywa JSK i ZS nr 6 nagrodzona.

Projekt dotyczący systemu ewidencji przekaźników, realizowany wspólnie przez JSK i Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju zdobył złoty medal w ramach Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx 2019, odbywającej się w dniach 2-6 lutego 2019 z okazji Tajlandzkiego Dnia Wynalazców w Bangkoku.

Koncepcja polegała na opracowaniu elektronicznej bazy danych wspomagającej zarządzanie przekaźnikami kolejowymi eksploatowanymi przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. przy zastosowaniu kodów kreskowych.

System ułatwi zarządzanie 8 000 przekaźników kolejowych, które znajdują się w różnych lokalizacjach.  Dla każdego przekaźnika będzie można określić m.in.  jego typ, odmianę, datę produkcji, gdzie się znajduje, datę kolejnej legalizacji, co przy tak dużej ilości urządzeń znacznie ułatwi rozporządzanie nimi.

Projekt jest innowacyjny w odniesieniu do całego polskiego rynku kolejowego i istnieje realna szansa na jego komercjalizację.