Wydarzenie

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSWEdysk25 lat JSK

Jastrzębska Spółka Kolejowa nagrodzona w IV edycji „Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w trakcie Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.

Kapituła spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała te, które w największym stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywnego wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa na kolei.

Jastrzębska Spółka Kolejowa otrzymała nagrodę w kategorii „Rozwiązanie techniczne”. Kapituła doceniła system ewidencji przekaźników JSK SEP, który został stworzony dla potrzeb zarządcy infrastruktury i stanowi elektroniczną bazę danych przekaźników obsługiwaną z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej.
System ułatwia m.in. bieżące monitorowanie okresu ważności obsługi technicznej przekaźnika. Podstawą monitorowania za pomocą systemu JSK SEP danego przekaźnika w procesie jego eksploatacji są umieszczone na każdym przekaźniku dwa kody kreskowe EAN-8 i status przekaźnika w systemie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że system ewidencji przekaźników JSK SEP może zostać wprowadzony przez innych zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych jako skuteczne narzędzie do wspomagania zarządzania przekaźnikami eksploatowanymi przez te podmioty. Ponadto możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności zdefiniowane przez użytkownika.

System został opracowany we współpracy Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z Zespołem Szkół nr 6 Jastrzębie-Zdrój Technikum nr 4.
Pracownicy Spółki określili i opracowali funkcjonalności systemu, natomiast uczniowie zrealizowali część techniczną.

Inne aktualności

BIEG GÓRNIKA

Zapraszamy do udziału w pierwszym ekstremalnym BIEGU GÓRNIKA zorganizowanym dla pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej JSW

Termin: 24.06.2023 r.

Miejsce: Ruch „Borynia”

Zapisy w zakresie tylko i  wyłącznie pracowników JSK Sp. z o.o. :

Targi Edukacji i Pracy

30 marca 2023 roku, Jastrzębska Spółka Kolejowa uczestniczyła w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Targach Edukacji i Pracy które odbyły się w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Poznańska…

Zawody narciarskie Branży Górniczej w Slalomie Gigancie pod patronatem Ministra Aktywów Państwowych

W dniu 04.03.2023 r. pani D. Smołka reprezentowała JSK Sp. z o.o. na Zawodach narciarskich Branży Górniczej w Slalomie Gigancie pod patronatem Ministra Aktywów Państwowych w Wiśle.  Zajeła 3 miejsce w grupie kobiet w swoim przedziale wiekowym.

Zawod…

Technik transportu kolejowego

Jastrzębska Spółka Kolejowa w ramach współpracy z Jastrzębskim Magistratem, brała udział w organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju  „Dniach Otwartych Szkoły”. Patronatem swoim objęła stanowisko edukacyjne obejmujące branżę…

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

W pierwszych dnia czerwca w Rybniku w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej miała miejsce VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. Jednym z patronów konferencji była  Jastrzębska Spółka Kolejowa  Jastrzębia…

Międzynarodowy Turniej Robotów

W pierwszych dniach kwietnia br. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku z dyrekcją którego Jastrzębska Spółka Kolejowa współpracuje, zorganizował  poraz kolejny „Międzynarodowy Turniej Robotów” skierowany do młodzieży śląskiej,  kontynuującej  swoją…

Więcej aktualności