Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę nr 88 o powierzchni 5,2579 ha położonej przy ul. Moszczenickiej w Jastrzębiu-Zdroju

|   Nie objęte PZP

OGŁOSZENIE O AUKCJI

dotyczące sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 88 o powierzchni
5,2579 ha położonej przy ul. Moszczenickiej w Jastrzębiu-Zdroju

I.  Podstawa przeprowadzenia aukcji:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.  zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 186/VII/20 z dnia 14.05.2020 r. (dalej Regulamin).                                           

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/ w zakładce Przetargi/Regulamin.

II.  Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się w dniu 11.07.2022 r. o godz. 10.00 w budynku Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. położonym przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

III.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem aukcji:

Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia aukcji do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji w terenie z osobą prowadzącą pod nr telefonu 32 4759580 wew. 16. Zainteresowani udziałem w aukcji mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości na okoliczność czego zostanie spisany protokół.

IV.  Rodzaj i liczba sprzedawanych składników aktywów trwałych:

Przedmiotem aukcji jest prawo użytkowania wieczystego opisanej w KW GL1J/00047394/9  nieruchomości, którą stanowi działka ewidencyjna nr 88 o powierzchni 5,2579ha położona
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej. Część działki zajęta jest przez drogę, która zajmuje powierzchnię 5800m2.

 

Pozostałe informacje w pliku .pdf