Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSWEdysk25 lat JSK

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju, obejmującej działkę nr 994/35 o powierzchni 0,6008 ha.

|   Nie objęte PZP

OGŁOSZENIE O AUKCJI

dotyczące sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Towarowej
w Jastrzębiu-Zdroju, obejmującej działkę nr 994/35 o powierzchni 0,6008 ha.

 

I.  Podstawa przeprowadzenia aukcji:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.  zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 186/VII/20 z dnia 14.05.2020 r. (dalej Regulamin).                                           

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/ w zakładce Przetargi/Regulamin.

II.  Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się w dniu  03.06.2022 r. o godz. 10.00 w budynku Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. położonym przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

III.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem aukcji:

Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia aukcji do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji w terenie z osobą prowadzącą pod nr telefonu 32 4759580 wew. 16. Zainteresowani udziałem w aukcji mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości na okoliczność czego zostanie spisany protokół.

 

IV.  Rodzaj i liczba sprzedawanych składników aktywów trwałych:

 

Przedmiotem aukcji jest prawo użytkowania wieczystego opisanej w KW GL1J/00047395/6 nieruchomości niezabudowanej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 994/35                                            o powierzchni 0,6008 ha położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej.