Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i remontu budynku Lokomotywowni

|   Nie objęte PZP

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

"Opracowanie kompleksowego projektu budowlano - wykonawczego wraz z częścią kosztorysową dotyczącego generalnego remontu oraz przebudowy budynku Lokomotywowni znajdującego się na terenie stacji kolejowej KWK Szczygłowice".

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami określonymi w SWZ wraz z dopełnieniem formalności dotyczących rozpoczęcia robót, wynikających z ustawy Prawo budowlane - Dz. U z 2021 r. poz. 2351 (uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych).

Postępowanie prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie określającym zasady przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” , Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Link do strony portalu przetargowego:

https://jsk.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,8c94fb83f005e0478a528f2d5678b08e.html