Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Dostawa szyn kolejowych

|   Nie objęte PZP

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 234 szt. nieotworowanych szyn kolejowych typu S49 (49E1) o długości 30 metrów.

Postępowanie prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie określającym zasady przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Załączniki do pobrania dostępne będą dla Wykonawcy po zalogowaniu się na Platformie Zakupowej.

szczegóły:

https://jsk.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,2d49cb3f4a0ca1f5091b3b05c21c1a39.html