Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej

|   Nie objęte PZP

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej”.

 

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania lokalnego odłącznikami sekcyjnymi, które zlokalizowane są na stacji Pawłowice Górnicze, Budryk, szlak Budryk-Chudów oraz na łącznicy kolejowej Kleszczów-Ciepłownia. Infrastrukturą kolejową zarządza Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2021 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206. W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

 

pozostałe informacje w pliku .pdf