Przetarg

Ikona BIPIkona rodoIkona Portal PracownikaIkona pocztyIkona Grupa JSW25 lat JSK

Bieżące utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej

|   Nie objęte PZP

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej,
w którego zakres wchodzi:

 • wykonywanie badań i pomiarów zgodnie z harmonogramem,
 • prowadzenie obsługi i eksploatacji,
 • wykonywanie konserwacji,
 • wykonywanie napraw i remontów,
 • montaż lub budowa linii kablowych,
 • wymiana pojedynczych żerdzi oświetleniowych,
 • przeglądy, kontrola i serwis wież, masztów oraz żerdzi i opraw oświetleniowych,
 • serwis, remonty i wykonywanie pomiarów urządzeń EOR,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji,
 • usuwanie uszkodzeń,
 • usuwanie zgłoszonych usterek i  nieprawidłowości,
 • awaryjne usuwanie usterek i awarii,
 • zapewnienie dyspozycyjności brygad awaryjnych ( pełnienie dyżurów).

Czynności związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej wykonywane będą na obiektach własnych, zarządzanych lub utrzymywanych przez Zamawiającego i mają na celu utrzymanie tej infrastruktury we właściwym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu  07.02.2022 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.  W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe inforcje w pliku .pdf