Udostępnienie linii kolejowych

Jastrzębska Spółka Kolejowa Spółka z o.o. jako Zarządca Infrastruktury Kolejowej prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na zarządzaniu liniami kolejowymi na podstawie zapisów art.5, 6 i 7 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86; poz. 789 z dnia 17 maja 2003 r.; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 203, poz. 1966 i Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962; Dz. U. z 2006r nr 12 poz 63), przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ).

Autoryzacja Bezpieczeństwa - Część A - o Nr PL212110001 wydana została na podstawie Decyzji Prezesa UTK Nr TTN-0211-A-06/2010 r.  z datą ważności od 10.01.2011 roku (zaktualizowana od 19.11.13 - Nr PL21210130000) do 09.01.2016 roku natomiast Część B o Nr PL 2220120001 z datą ważności do 03.04.2016 roku (zaktualizowana od 04.04.14 - Nr PL2220140000)

W dniu 04.01.2016 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.41.5.2015.EE wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120150009 z datą ważności od 10.01.2016 roku.

W dniu 27.04.2017 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.410.2.2017.RP wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120170000 z datą ważności od 27.04.2017 roku.

Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada Świadectwa Bezpieczeństwa :

  • Nr 180/UK/17 dla użytkownika bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej;
  • Nr 193/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Radlin w Radlinie;
  • Nr 236/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Victoria w Wałbrzychu;
  • Nr 254/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach;
  • Nr 198/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Jadwiga w Zabrzu;
  • Nr 107/UK/18 dla użytkownika bocznicy kolejowej Knurów Zwałowisko
  • Nr 008/UK/19 dla użytkownika bocznicy JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów;