Wymiana żerdzi oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zasilającymi oraz zabudowa dwóch nowych słupów oświetleniowych na Stacji Pawłowice-Górnicze”. - data przetargu: 06.08.19 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wymiana żerdzi oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zasilającymi oraz zabudowa dwóch nowych słupów oświetleniowych na Stacji Pawłowice-Górnicze”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

 Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

 II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana 18 sztuk żerdzi oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zasilającymi oraz zabudowa 2 sztuk nowych słupów oświetleniowych wraz z doprowadzeniem linii kablowej od rozdzielni RO. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na stacji kolejowej Pawłowice-Górnicze.

 Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2019 r. o godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.