"Sprzedaż kompleksu nieruchomości o łącznej powierzchni 6,2540 ha położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej i Towarowej" - data przetargu 30.07.19 r..

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1, tel. (32) 475 95 80,
ogłasza ustny przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości o łącznej powierzchni 6,2540 ha
położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Moszczenickiej i Towarowej.

Przedmiotem przetargu jest:
- prawo użytkowania wieczystego opisanej w KW GL1J/00047395/6 nieruchomości niezabudowanej,
  którą stanowią działki ewidencyjne nr 995/35 i 996/35 o łącznej powierzchni 0,5506 ha,
- prawo użytkowania wieczystego opisanej w KW GL1J/00047396/3 nieruchomości niezabudowanej,
  którą stanowią działki ewidencyjne nr 997/14 i 998/14 o łącznej powierzchni 2,0190 ha,
- prawo użytkowania wieczystego opisanej w KW GL1J/00047397/0 nieruchomości niezabudowanej,
  którą stanowią działki ewidencyjne nr 1062/14 i 1063/14 o łącznej powierzchni 3,6844 ha.
Wymienione powyżej księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2019 o godz. 10.00 w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej
Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Górnicza 1, w sali 206.