Rozbiórka posterunku Chudów - data przetargu: 23.08.19 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbiórka posterunku odgałęźnego „Chudów””.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego budynku posterunku odgałęźnego "Chudów" zlokalizowanego w Chudowie przy ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki oraz otrzymanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.