„Bieżące utrzymanie budynków w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych” - data przetargu: 16.09.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie budynków w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych”.

 

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie budynków i kontenerów (zwanych dalej obiektami), w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych tj. robót murarskich, dekarskich, malarskich, tynkarskich, ślusarskich, szklarskich oraz drobnych prac instalacyjnych. Obiekty te wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.