Wymiana oświetlenia na stacji Pniówek

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wymiana oświetlenia na stacji Pniówek”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • wymiana 41 żerdzi oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zasilającymi na nowe,
  • zabudowa 3 nowych słupów oświetleniowych z fundamentami,
  • zabudowa 3 nowych rozdzielnic zasilających i sterujących ciągami oświetleniowymi wraz z linią kablową zasilającą ww. rozdzielnice z rozdzielni głównej „Pompownia” na stacji kolejowej Pniówek w Pawłowicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206
W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe infromacje w pliku pdf - Ogłoszenie wymiana oświetlenia