Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na stacji kolejowej Pawłowice Górnicze

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na stacji kolejowej Pawłowice Górnicze”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

  1. Przedmiotem zamówienia jest  wymiana istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (15szt.) wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
  2. Wymiana konstrukcji będzie miała miejsce w rejonie nastawczym PGB, w km 7.200 do km 8.150, na grupie torów 100 stacji kolejowej Pawłowice Górnicze.
  3. Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206 BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe informacje w załączonym ogłoszeniu (plik pdf)