Sprzedaż złomu stalowego

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.                                          
ul. Górnicza 1
44-330  Jastrzębie-Zdrój

OGŁASZA POSTĘPOWANIE

którego przedmiotem jest: „Sprzedaż złomu stalowego.”.

Postępowanie odbędzie się w formie licytacji w oparciu o „Regulamin postępowania przetargowego oraz zawierania umów sprzedaży złomu przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o.” (dalej Regulamin).

Przedmiotem sprzedaży jest złom o kodzie 17 04 05 pochodzący ze stacji i bocznic kolejowych, którymi zarządza Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. (dalej Sprzedający). Sprzedający wskaże każdorazowo Nabywcy, lokalizację magazynów lub placu magazynowego z którego należy odebrać złom.

 

Szczegóły w załączniku .pdf