Remont nawierzchni kolejowej odcinka toru nr 26 na Stacji Szczygłowice

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont nawierzchni kolejowej odcinka toru nr 26 na Stacji Szczygłowice”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 400 mb nawierzchni kolejowej toru nr 26 począwszy od rozjazdu zwyczajnego 61 w okręgu nastawczym SzkB, zlokalizowanym na stacji kolejowej Szczygłowice (linia kolejowa nr 28) w Knurowie. Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice (44-193 Knurów, ul. Górnicza 1).

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.  W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe informacje w pliku pdf - Ogłoszenie