Projekt, dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego w rejonie PGB na stacji Pawłowice Górnicze wraz z zabudową linii sygnalizacyjnych do agregatów prądotwórczych w rejonie PGB i okręgu nastawczego BzL

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Projekt, dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego w rejonie PGB na stacji Pawłowice Górnicze wraz z zabudową linii sygnalizacyjnych do agregatów prądotwórczych w rejonie PGB i okręgu nastawczego BzL”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na zabudowę nowego agregatu prądotwórczego w rejonie kontenera technologicznego PGB na stacji Pawłowice Górnicze, dostarczenie oraz zabudowanie agregatu na płycie fundamentowej wraz             z  instalacjami elektryczną i uziemiającą dla agregatu oraz budowa linii sygnalizacji pracy agregatów  w rejonach PGB i BzL.

Przetarg odbędzie się w dniu  02.04.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji KWK „Jastrzębie-Bzie”, w pokoju nr 206.

 

Pozostałe szczegóły w załączonym pliku.