Modernizacja elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 19 sztuk elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 bez kontroli iglic wraz z dostawą:

  • nowych regulowanych prętów nastawczych krótkich, w ilości 15 sztuk,
  • nowych regulowanych prętów nastawczych długich, w ilości 4 sztuk,
  • nowych umocowań, starego typu (położenie napędu na gruncie) do elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29, w ilości 17 sztuk,
  • nowych umocowań, nowego typu (wiszące) do elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29, w ilości 2 sztuk.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206. W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.

Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wnieść na rachunek bankowy PKO BP nr:
27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Modernizacja elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29”.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e‑mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.

 

Pozostałe informacje w pliku . pdf