Dostawa rozjazdów oraz elementów rozjazdowych

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa rozjazdów oraz elementów rozjazdowych”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia są dostawy rozjazdów oraz elementów rozjazdowych na wskazane stacje i bocznice, którymi zarządza Zamawiający. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w latach 2021-2022, wyłącznie transportem samochodowym i odbywały się będą na podstawie kierowanych do Dostawcy zamówień.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. godz. 11.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206.                       
W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

UWAGA !!!!

Zgodnie z Decyzją Zarządu z dn. 04.09.2020 r. ostateczny termin postępowania przeniesiony został na dzień 11.09.2020 r. - godz. 11.00

 

Pozostałe informacje w pliku pdf - Ogłoszenie dostawa rozjazdów - (uwaga - w pliku wprowadzona jest poprzednia data postępowania)