Dostawa prętów nastawczych, umocowań napędów oraz zamków trzpieniowych i wykolejnicowych

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa prętów nastawczych, umocowań napędów oraz zamków trzpieniowych i wykolejnicowych”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

  1. Prętów nastawczych krótkich regulowanych do napędu JEA-29 – 34 sztuki.
  2. Prętów nastawczych długich regulowanych do napędu JEA-29 – 5 sztuk.
  3. Prętów nastawczych krótkich regulowanych do napędu EEA-4 – 10 sztuk.
  4. Umocowań do napędu JEA-29 – 9 sztuk.
  5. Zamka wykolejnicowego do zamykania w położeniu nałożonym, rejestr F1 – 1 sztuka.
  6. Zamka wykolejnicowego do zamykania w położeniu odchylonym, rejestr M0 – 1 sztuka.
  7. Zamka wykolejnicowego do zamykania w położeniu odchylonym, rejestr C0 – 1 sztuka.
  8. Zamka zwrotnicowego trzpieniowego do rozjazdów S49, rejestr C0 – 1 sztuka.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206
W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe informacje w pliku pdf - Ogłoszenie