Dostawa nowych maszyn oraz narzędzi do robót kolejowych - data przetargu: 28.11.19 r. - godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa nowych maszyn oraz narzędzi do robót kolejowych”.
 

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:
Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl
 

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych maszyn oraz narzędzi do robót kolejowych zwanych dalej urządzeniami, tj:
− uniwersalnej zakrętarki – 2 szt.,
− przenośnej zakrętarki udarowej z mocowaniem wiertła SDS-Plus – 3 szt.,
− wiertarki do podkładów na wysięgniku – 1szt. ,
− wiertarki do szyn + szablony (szyna S49 E1) - 1 kpl,
− piły do cięcia szyn – 2 szt. ,
− narzędzi do wyciskania śrub – 1szt.,
− urządzenia do kantowania szyn – 2 szt.,
− podnośnika 5T – 2 szt.,
− wózka transportowego – 1szt.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.


III. Informacja dotycząca sposobu nabycia Wymagań Ofertowych.
Celem wzięcia udziału w postępowaniu Oferent winien wykupić Wymagania Ofertowe. Opłatę w wysokości 100 zł + 23% VAT należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na wnieść rachunek bankowy PKO BP nr: 27 1020 1026 0000 1102 0229 5319 z dopiskiem: „Opłata za Wymagania Ofertowe do przetargu na dostawę nowych maszyn oraz narzędzi do robót kolejowych”.
Po wniesieniu opłaty w kasie Wymagania ofertowe są do odbioru w Sekcji Zarządzania Mieniem i Przetargów. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zamawiającego Wymagania Ofertowe mogą zostać przesłane Oferentowi drogą elektroniczną w formacie pdf. Oferent winien wskazać adres e-mail, na który Wymagania ofertowe mają zostać wysłane.