Bieżące utrzymanie budynków w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bieżące utrzymanie budynków w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsk.pl

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie budynków i kontenerów (zwanych dalej obiektami), w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych tj. robót murarskich, dekarskich, malarskich, tynkarskich, ślusarskich, szklarskich oraz drobnych prac instalacyjnych.
  2. Obiekty te wykorzystywane są do prowadzenia działalności Zamawiającego związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.
  3. Ponieważ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, które obejmują obszary:
  • część pierwsza – obszar miast Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz Gminy Pawłowice,
  • część druga – obszar stacji Budryk i Szczygłowice, okręgu Chudów oraz bocznic Knurów i Knurów Zwałowisko,
  • część trzecia - obszar bocznic JSW KOKS S.A. – Dębieńsko, Jadwiga, Radlin,
  • część czwarta - obszar bocznicy JSW KOKS S.A. Odział Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie-Bzie, w pokoju nr 206. W związku z sytuacją zagrożenia epidemią wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zakazem wstępu do budynku siedziby Zamawiającego postępowanie odbędzie się BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW.

 

Pozostałe informacje w pliku .pdf