Aukcja - sprzedaż działki 281 oraz 994/35 własności JSK Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. ogłasza aukcję dotyczącej sprzedaży:  :

1. nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju położonej w rejonie ul. Moszczenickiej, obejmującej działkę nr 281 o powierzchni 1,5483 ha zabudowanej placem składowym o powierzchni 0,5700 ha

2. części nieruchomości niezabudowanej w Jastrzębiu-Zdroju, położonej przy ul. Towarowej, obejmującej działkę nr 994/35 o powierzchni 0,6008 ha.

 

Szczególy w załączonych plikach .pdf