Regulaminy tymczasowe, zarządzenia ruchowe

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu opracowania:

  • Regulaminów Technicznych stacji, bocznic wraz z dokumentacją (plany sytuacyjne układów torowych, plany urządzeń srk, tablice zależności, profil podłużny),
  • Regulaminów Tymczasowych prowadzenia ruchu kolejowego podczas wykonywania robót w infrastrukturze kolejowej.