Jastrzębska Spółka Kolejowa nagrodzona w IV edycji „Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w trakcie Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.

Kapituła spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała te, które w największym stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywnego wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa na kolei.

Jastrzębska Spółka Kolejowa otrzymała nagrodę w kategorii „Rozwiązanie techniczne”. Kapituła doceniła system ewidencji przekaźników JSK SEP, który został stworzony dla potrzeb zarządcy infrastruktury i stanowi elektroniczną bazę danych przekaźników obsługiwaną z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej.
System ułatwia m.in. bieżące monitorowanie okresu ważności obsługi technicznej przekaźnika. Podstawą monitorowania za pomocą systemu JSK SEP danego przekaźnika w procesie jego eksploatacji są umieszczone na każdym przekaźniku dwa kody kreskowe EAN-8 i status przekaźnika w systemie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że system ewidencji przekaźników JSK SEP może zostać wprowadzony przez innych zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych jako skuteczne narzędzie do wspomagania zarządzania przekaźnikami eksploatowanymi przez te podmioty. Ponadto możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności zdefiniowane przez użytkownika.

System został opracowany we współpracy Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z Zespołem Szkół nr 6 Jastrzębie-Zdrój Technikum nr 4.
Pracownicy Spółki określili i opracowali funkcjonalności systemu, natomiast uczniowie zrealizowali część techniczną.