Zarządzenia i Regulaminy

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.

Nr rachunku bankowego na który należy regulować należności wynikające z powyższych Zarządzeń

PKO BP  27 1020 1026 0000 1102 0229 5319