Zarząd

Prezes Zarządu

Artur Stroka

Z-ca Prezesa Zarządu

Adam Rzepski

Z-ca Prezesa Zarządu

Przemysław Granieczny