Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Przetargi

Przetarg

2019-05-31

„Wykonanie kompleksowej wymiany rozjazdów zwyczajnych nr: 211, 221, 222 na bocznicy kolejowej Knurów”. - data przetargu: 26.06.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie kompleksowej wymiany rozjazdów zwyczajnych nr: 211, 221, 222 na bocznicy kolejowej Knurów”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech zadań, które obejmują:
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej wymiany rozjazdu nr 211,
Zadanie nr 2: Wykonanie kompleksowej wymiany rozjazdu nr 221,
Zadanie nr 3: Wykonanie kompleksowej wymiany rozjazdu nr 222.

Objęte przedmiotem zamówienia zadania realizowane będą na położonej w Knurowie bocznicy kolejowej „Knurów”. Bocznica zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK” Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów (44-190 Knurów, ul. Kopalniana 1).
Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.