Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Przetargi

Przetarg

2019-06-07

„Remont nawierzchni kolejowej toru szlakowego nr 1 relacji Zofiówka [ZfB] – Bzie Las” - data przetargu: 03.07.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16 

 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont  nawierzchni kolejowej toru szlakowego nr 1 relacji Zofiówka [ZfB] – Bzie Las”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wymiany 1,169 km nawierzchni kolejowej toru nr 1 w km 3,919 - 5,088 linii kolejowej nr 22 relacji Zofiówka [ZfB] – Bzie Las.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.

Pliki:

pdf
[pdf 152 kB]