Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Przetargi

Przetarg

2019-03-04

Rektyfikacja wiaduktu kolejowego w km 2,199 wraz z linią kolejową nr 24 nad ul. Orlą w Pawłowicach - data przetargu: 27.03.2019 r. - godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

 

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rektyfikacja wiaduktu kolejowego w km 2,199 wraz z linią kolejową nr 24 nad ul. Orlą w Pawłowicach”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej linii nr 24, polegających na:

-         rektyfikacji linii kolejowej JSK Sp. z o.o. nr 24 w zakresie od km 1,300+00,00 do km 2,307+87,00;

-         rektyfikacji wiaduktu kolejowego w km 2,199+00,00;

-   poprawie geometrii ułożenia rozjazdów w głowicy rozjazdowej w rejonie nastawczym Pn1 wraz z miarkowaniem luzów w stykach szynowych rozjazdów, łączników rozjazdowych oraz torów stacyjnych do km 2,650+00,00;

-         rektyfikacji niwelety toru dojazdowego do zwałowiska „Kościelniok” na długości 250 m od styku rozjazdu nr 26;

-         dostosowanie urządzeń towarzyszących takich jak urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń sieci elektroenergetycznej do planowanej rektyfikacji układu torowego w planie i profilu wg projektów branżowych;

-         wykonanie pomiarów geodezyjnych.

Pliki:

pdf
[pdf 152 kB]