Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Przetargi

Przetarg

2019-05-27

Budowa nowego oraz rozbiórka istniejącego posterunku odgałęźnego „Chudów” - data przetargu: 18.06.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,

tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa nowego oraz rozbiórka istniejącego posterunku odgałęźnego „Chudów””.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr  91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Na przedmiot zamówienia składają się dwa etapy:

Etap 1: budowa posterunku odgałęźnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Etap 2: rozbiórka istniejącego budynku posterunku odgałęźnego "Chudów".

Budowa oraz rozbiórka będą miały miejsce w Chudowie przy ul. Kolejowej, Gmina Gierałtowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.