Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Oferta
OfertaRegulaminy tymczasowe, zarządzenia ruchowe
Do druku

Regulaminy tymczasowe, zarządzenia ruchowe

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu opracowania:

  • Regulaminów Technicznych stacji, bocznic wraz z dokumentacją (plany sytuacyjne układów torowych, plany urządzeń srk, tablice zależności, profil podłużny),
  • Regulaminów Tymczasowych prowadzenia ruchu kolejowego podczas wykonywania robót w infrastrukturze kolejowej.