Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
BIP | 
eDysk | 
Poczta | Dla Pracowników
 | 
Grupa

Oferta
OfertaProjekty i ekspertyzy
Do druku

Projekty i ekspertyzy

W zakresie specjalności "Linie , węzły i stacje kolejowe" oraz "Mosty" oferujemy:

Ekspertyzy i oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej i drogowej,

Przykład:

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Górka nad drogą krajową nr 81 w Pawłowicach.

Wiadukt kolejowy w km 23,447 linii PKP Nr 159 Orzesze - Wodzisław szlak Warszowice - Studzionka.

Obecnie Jastrzębska Spółka Kolejowa realizuje:

na zlecenie KWK "Pniówek"

  • 6 nadzorów specjalistycznych nad wiaduktami kolejowymi i drogowymi będącymi pod wpływem szkód górniczych,
  • 22 nadzory nad obiektami inżynieryjnymi stanowiącymi własność JSK Sp. z o. o.,
  • 16 nadzorów nad obiektami będącymi w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej na terenie KWK "Borynia" i KWK "Jas-Mos".