Regulamin Przetargowy obowiązujący od dnia 01.07.2016 roku

Regulamin postępowania przetargowego oraz zawierania umów sprzedaży złomu stalowego i kolorowego