2019-05-10

Remont nawierzchni kolejowej toru nr 306 oraz wymiana rozjazdu krzyżowego podwójnego nr 38 na Stacji Zofiówka - data przetargu: 04.06.2019 r. godz. 10.00

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont nawierzchni kolejowej toru nr 306 oraz wymiana rozjazdu krzyżowego podwójnego nr 38 na Stacji Zofiówka”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:
Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:
Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania:
Zadanie A: wymiana 173 m nawierzchni kolejowej toru nr 306 od km 0,136 do kozła oporowego 
                  w  km 0,309.

Zadanie B: kompleksowa wymiana rozjazdu krzyżowego podwójnego nr 38.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na Stacji Zofiówka (linia kolejowa nr 22) 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6;
Stacja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.