2019-06-21

„Dostawa głowic sygnalizatora, sygnalizatorów kolejowych, sygnalizatorów drogowych oraz drabinek sygnalizatorów” - data przetargu: 18.07.2019 r.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,
tel. (32) 475 95 82 wew. 17 lub 16


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa głowic sygnalizatora, sygnalizatorów kolejowych, sygnalizatorów drogowych oraz drabinek sygnalizatorów”.

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:
Regulamin określający zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 91/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsk.pl/

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) głowicy sygnalizatora kolejowego pięciokomorowego – 2 sztuki,
b) głowicy sygnalizatora kolejowego czterokomorowego – 8 sztuk,
c) głowicy sygnalizatora kolejowego dwukomorowego – 3 sztuki,
d) sygnalizatora kolejowego pięciokomorowego – 1 sztuka,
e) sygnalizatora kolejowego czterokomorowego – 1 sztuka,
f) sygnalizatora drogowego dwukomorowego na przejazd kolejowo-drogowy – 3 sztuki,
g) drabinki sygnalizatorów – 17 szt.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. godz. 10.00 (otwarcie ofert) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. mieszczącej się w budynku Dyrekcji Ruchu Jastrzębie, w pokoju nr 206.

Pliki:

pdf
[pdf 153 kB]