2018-03-30

Grupa JSW opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017 w oparciu o GRI Standards.

To jeden z kluczowych celów, jakie Grupa założyła w przyjętej w 2017 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju i podejścia zakładającego otwartość wobec otoczenia.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter
i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne
i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.

 

 

Pliki:

pdf
[pdf 8.9 MB]