Zarządzenie Nr 07/18 Dyrektora Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 23 / 2018 Dyrektora JSK Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 9/2018

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 10 / 2018 Dyrektora JSK Sp. z o.o.